Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk” w Janowie Lubelskim istnieje od września 2005r., realizuje zadanie Powiatu Janowskiego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, oraz tworzenia i wdrażania programów pomocy dziecku i rodzinie. Dysponujemy 30 miejscami typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi. Opiekujemy się dziećmi, których rodziny są w kryzysie. Dbamy o prawidłowy rozwój naszych mieszkańców i przygotowanie ich do samodzielnego życia w społeczeństwie. Staramy się, aby pobyt u nas był jak najkrótszy, aby rodzina mogła pokonać trudności i ponownie się zintegrować. Jeżeli jest to jednak niemożliwe, wtedy szukamy dla naszych dzieci innych form opieki, najbardziej zbliżonych do rodzinnej.  Poza działaniami zapewniającymi każdemu dziecku indywidualnie oraz całej grupie bezpośrednią opiekę i wychowanie, podejmujemy intensywną współpracę z rodzinami dzieci. Wspólnie rozwiązujemy najważniejsze problemy życiowe dziecka i jego rodziny. Razem poszukujemy drogi wyjścia z kryzysu.

Podstawą przyjęcia wychowanka do placówki jest skierowanie wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim. Placówka przyjmuje wychowanków do 18 roku życia niezależnie od miejsca zamieszkania. Placówka może przyjąć bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu każde dziecko w wieku poniżej 13 lat i zapewnić mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji dziecka w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki ­na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkołę lub osoby stwierdzające porzucenie.