Zdjęcie przedstawia witraż z symbolem Ducha Świętego - gołębia

Drugiego lipca odbyło się bardzo ważne i znaczące dla naszego wychowanka Krystiana wydarzenie. Nadszedł wreszcie dzień, kiedy Krystian mógł przystąpić do długo wyczekiwanego sakramentu bierzmowania.

Ze względu na to, że chłopiec jest uczniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu uroczystość odbyła się w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Niedrzwicy Dużej. Do sakramentu przystąpiło 72 uczniów szkół podstawowych, udzielił go Biskup Adam Bab, który pochodzi z tej miejscowości.

Życzymy wszystkim przystępującym do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej, aby otrzymane Znamię daru Ducha Świętego umocniło ich wiarę i zjednoczyło ściślej z Jezusem Chrystusem.

Tekst Barbara Białek