Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia Przyjaciół Promyka jest pozyskiwanie funduszy na działania profilatyczne i organizację czasu wolnego podoiecznych placówki.

W roku 2013r. stowarzyszenie realizowało dwa projekty:

  • Jestem niepowtarzalny, z zadania publicznego pod nazwą: Dofinansowanie organizowanych przez instytucje, stowarzyszenia imprez o charakterze kulturalnym ,turystycznym, które mają na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej, finansowanego przez Burmistrza Janowa Lubelskiego;
  • Warto zobaczyć w ramach Programu „Regrantingu” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ‘Lesny Krąg’ z Janowa Lubelskiego

Jeden w 2014r.:

  • Ruch, przygoda, pasja dofinansowany przez Burmistrza Janowa Lubelskiego w ramach realizacji zadania publicznego „Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w szkołach w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym jako element programów psychoprofilaktycznych tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”

Trzy projekty były realizowane w 2015r.:

  • Moja Perspektywa dofinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Rozwoju z Programu „Równać Szansę 2014”
  • Zoom –wyższa jakość życia dofinansowany przez Burmistrza Janowa Lubelskiego w ramach realizacji zadania publicznego „Dofinansowanie organizowanych przez instytucje, stowarzyszenia imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym, które maja na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej”;
  • Razem z nami jedź rolkami w ramach Programu „Regrantingu” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

Projekt “Warto zobaczyć”

Dzięki realizowanemu Programowi „Regrantingu” przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, Stowarzyszenie „Przyjaciół Promyka” otrzymało wnioskowaną kwotę dotacji 2500zł, co umożliwiło zakupienie sprzętu turystycznego (3 namiotów, śpiworów, materacy, plecaków, stolików i krzesełek turystycznych), niezbędnego do organizacji zaplanowanych działań.

Głównym celem projektu „Warto zobaczyć” jest nauka wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Janowie Lubelskim poszanowania tradycji, kultury i zwrócenie szczególnej uwagi jak ważną pełni ona funkcje w życiu społecznym.

W ramach realizacji projektu, a także organizacji i ukazywania aktywnych form spędzania czasu wolnego, zostały zorganizowane biwaki oraz rajdy piesze i rowerowe na terenie Powiatu Janowskiego. Podczas pierwszego biwaku wychowankowie zwiedzali rezerwat ‘Szklarnia’, gdzie prowadzona jest hodowla konika biłgorajskiego, zarządzana przez Park Krajobrazowy Lasy Janowskie. Znajduje się tam symboliczny grób Barbary Mączyńskiej, sanitariuszki oddziału NOW- AK ‘Ojca Jana’, śmiertelnie rannej w czasie tej potyczki. Biwakowali w gospodarstwie agroturystycznym pana Mirosława Powęzki. Dzięki czemu dodatkową atrakcją był spływ kajakowy po rzece Bukowa, na odcinku 6 km. Podopieczni odwiedzili Momoty Górne, zwiedzili kościółek drewniany własnoręcznie wykonany przez ks. Pińciurka, zapoznali się z historią Momot przekazaną przez samych mieszkańców.

Drugi biwak był zorganizowany w Kalenne, w gospodarstwie agroturystycznym państwa Doboszów. Pan Marcin Dobosz oprowadził wychowanków po Rezerwacie Imielty Ług oraz zapoznał z bogactwem gatunkowym fauny i flory rezerwatu. Olbrzymią atrakcją dla dzieci była bosa przeprawa przez torfowisko.

Ponadto zostały zorganizowane rajdy piesze i rowerowe po Powiecie Janowskim, aby jeszcze bardziej zgłębić jego historię i kulturę. Nowoprzybyli wychowankowie zwiedzili miasto, wystawy zdjęć na rynku, Sanktuarium i Plac Maryjny, źródlisko, spacerowali aleją gwiazd. Podczas rajdów wychowankowie odbyli wycieczkę-śladami partyzantów po Krajobrazowym Parku Lasy Janowskie, poznali miejsca walk, pomniki, znaki historii. Byli także na Uroczysku Kruczek, gdzie zapoznali się z historia tego miejsca.

Wychowankowie zgłębili tajniki naszego regionu, poznali historię, tradycję i obyczaje, w atrakcyjniejszy sposób. Nabyli twórczego stosunku i wiedzy na temat otaczających zabytków kulturowych, tradycji i obyczajów związanych z naszym regionem.

Organizowanie czasu wolnego wychowankom wpłynęło pozytywnie na popularyzowanie wzorów, tworzenie różnorakich modeli organizowania czasu wolnego, kształtowanie nawyków i postaw wobec rekreacji i turystyki.

Realizacja projektu „Warto zobaczyć” stanowiła dla rozwoju psychicznego wychowanków źródło nowych przeżyć, wywołujących reakcje psychofizyczne. Spontanicznie ujawniły się uzdolnienia i zdolności dzieci, które wpływają na ich temperament. Dzieci odznaczające się takimi cechami, jak bojaźliwość, lenistwo, niezaradność dzięki naszym działaniom wyzbywali się tych cech poprzez udział w zbiorowej zabawie. Różnorodne zajęcia sprzyjały wytwarzaniu się pozytywnych cech charakteru jak koleżeńskość, uprzejmość, oddanie innym, serdeczny stosunek do otoczenia.

Dzięki zakupionym sprzętom turystycznym Stowarzyszenie Przyjaciół Promyka będzie w okresie wakacyjnym organizowało biwaki oraz rajdy, aby integrować podopiecznych placówki z lokalną społecznością i chociaż w minimalny sposób zrekompensować brak więzi z domem rodzinnym.