Stowarzyszenie Przyjaciół Promyka zostało założone 01.03.2013r. przez pracowników Placówki, by wspierać naszych podopiecznych. Głównym celem stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia i pomocy wychowankom i ich rodzinom.

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o udzielenie wsparcia finansowego, które niewątpliwie pomoże w realizacji celów stowarzyszenia, przez co w niewielkim stopniu zrekompensujemy podopiecznym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej brak więzi z domem rodzinnym.

 

W przypadku przychylenia się do naszej prośby darowiznę prosimy przekazać na konto stowarzyszenia.

 

NR KONTA: 10203000451110000002599040

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PROMYKA

23-300 JANÓW LUBELSKI

tel: 15 871 74 27

tel/fax.: 15 871 74 38

przyjacielepromyka@gmail.com

KRS: 0000448565

NIP: 8621640852

REGON: 061519016